Oczyszczalnie

W naszej ofercie posiadamy wszystkie możliwe typy oczyszczalni na każde warunki gruntowe.

1.Oczyszczalnie ścieków drenażowe: klasyczne, tunelowe i pakietowe

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym opiera się na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków:

  • Etap I – podczyszczanie w warunkach beztlenowych – realizowany jest w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu ścieków przy udziale bakterii beztlenowych.
  • Etap II – doczyszczanie tlenowe – to doczyszczanie w warunkach tlenowych, realizowane poprzez system złoża rozsączającego.

Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania każdego systemu z drenażem rozsączającym jest zastosowanie kruszywa. W celu uzyskania wysokiej skuteczności doczyszczania zaleca się stosowanie kruszywa o frakcji 16-32mm. Osadniki gnilne oferowane w oczyszczalniach drenażowych, wykonane są z polietylenu lub GRP . Charakteryzują się monolityczną budową bez szwów, łączeń i spawów. Osadniki odporne są na działanie substancji agresywnych oraz niskie temperatury.

Eksploatacja oczyszczalni:

  • wyjmowanie kosza filtracyjnego raz na 6 miesięcy i przepłukiwanie materiału filtracyjnego wodą
  • wybieranie osadu z osadnika raz na 1,5 -2 lata
  • zaleca się stosowanie biopreparatów

 

2. Oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne: osad czynny, przepływowe, hybrydowe i SBR

 

 

 

Zasada działania oczyszczalni biologicznej ze złożem fluidalnym

 

 

Biologiczne oczyszczanie ścieków rozpoczyna się od osadnika wstępnego, gdzie gruboziarniste elementy stałe osadzają się na dnie zbiornika, zatrzymane zostają tłuszcze, a proces wspomagają bakterie beztlenowe denitryfikacyjne. Pozbawiony większości frakcji grubej ściek przepływa do I części tlenowej, gdzie następuje jego napowietrzanie oraz w naturalny sposób wytworzenie osadu czynnego. Osad czynny jest kumulowany na znajdującym się w oczyszczalni złożu z tworzywa tworząc stabilną biomasę. Biomasa w naturalny  sposób oczyszcza ściek z substancji organicznych oraz chemicznych. Dalej, podczyszczony ściek przepływa do II części tlenowej, gdzie w analogiczny sposób następuje jego doczyszczenie. Końcowym elementem oczyszczania biologicznego jest osadnik wtórny, który zatrzymuje obumarłą biomasę. W celu dodatkowego wzmocnienia procesu biomasa cyklicznie recyrkulowana jest z osadnika wtórnego do osadnika wstępnego. Oczyszczone biologicznie ścieki są odprowadzane poza oczyszczalnię poprzez odpowiednio zaprojektowany króciec odpływowy.

 

Oczyszczalnia ścieków Biopura/Bioficient